ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ

 
 
 

 

  1. VIDEO : Τυπική λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (περιγραφή)
 
 
 
 
 2.  VIDEO (Χολολιθίαση – λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή)
 
 

 3.  VIDEO (Οξεία γαγγραινώδης χολοκυστίτις)
 
                                                                                                                           Bouzas Dimitrios                                                                                                                                            Laparoscopic Classical Surgery                                                                                                                                 Laparoscopic Oncological Surgery

Η χολολιθίαση είναι απο τις πλέον κοινές παθήσεις στον άνθρωπο και κυρίως στις γυναίκες, όπου 2 στις 10 θα παρουσιάσουν την νόσο. Μπορεί να παραμείνει σιωπηρή και η ανακάλυψη να γίνει εντελώς τυχαία. Ή τα συμπτώματα να αποδοθούν σε κάτι άλλο, πχ. έλκος δωδεκαδακτύλου, γαστρίτιδα και να λαμβάνουν λανθασμένη αγωγή. Συνήθως παρουσιάζει τα κλασικά συμτώματα (πόνο στο δεξιό υποχόνδριο ,ή/και στην δεξιά ομωπλάτη, ειδικά μετά απο  πλούσια γεύματα).

  Παράγοντες που βοηθούν την δημιουργία χολολίθων: Κληρονομική προδιάθεση, διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, μεταβολικές νόσοι, αιματολογικές νόσοι.

Οι επιπλοκές της χολολιθίασης: κολικοί χοληφόρων, χολοκυστίτιδα, ύδρωπα χοληδόχου κύστεως, εμπύημα χοληδόχου κύστεως, αποφρακτικό ίκτερο, οξεία παγκρεατίτιδα.

Θεραπεία. Η μοναδική οριστική θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση, η οποία σήμερα γίνεται λαπαροσκοπικά, πλην σπανίων περιπτώσεων που χρειάζεται να γίνει με την ανοιχτή χειρουργική.  

Η χολολιθίαση αποτελεί το σημείο αναφοράς για την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή που έγινε επέμβαση ρουτίνας. Μόνο όταν υπάρχει σαφής αντένδειξη ή αδυναμία εφαρμογής της λαπαροσκοπικής τεχνικής, μόνο τότε θα πρέπει να χειρουργηθεί με τον παλιό τρόπο δηλ. την ανοιχτή χειρουργική. Η Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι επέμβαση που παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας που εξαρτάται από:

 • Την εμπειρία του χειρουργού
 • Την κατάσταση της χοληδόχου κύστεως (καλή, μέτρια ή παραμελημένη)
 • Την κατάσταση της περιτοναϊκής κοιλότητας (προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα ιδαίτερα στην περιοχή της χοληδόχου κύστεως)

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 • Ελάχιστος τραυματισμός
 • Ελάχιστος πόνος που ελέγχεται με απλό παυσίπονο
 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
 • Εξιτήριο την επόμενη ημέρα
 • Επιστροφή στις δραστηριότητες σε μία εβδομάδα
 • Εκμηδενισμένες άμεσες και απώτερες επιπλοκές

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Περισσότερες πιθανότητες  επιπλοκών, όταν διενεργούνται απο άπειρους χειρουργούς
 • Αντένδειξη αυτής της επέμβασης σε ασθενείς με βαρειά καρδιακή ανεπάρκεια

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι σήμερα η απόλυτη μέθοδος για την θεραπεία της χολολιθίασης

 

3.  Video ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ   
                     ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anastasios S. Sotiriadis 
Surgeon MD.Consultant  
General surgery – Laparoscopic  surgery
 
Επιλέξατε με κλικ εδώ> Επεξήγηση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για να παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον βίντεο.Επειδή αρκετές φορές ακούγεται  η εσφαλμένη αντίληψη ότι με την λαπαροσκόπηση δεν χειρουργούμε την χοληδόχο κύστη, αλλά απλώς ¨βγάζουμε τις πέτρες από τη χολή¨, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναλύσουμε την χειρουργική επέμβαση της χολοκυστεκτομής με την λαπαροσκοπική τεχνική.Επίσης να σημειώσουμε την διαφορά της έννοιας χοληδόχος κύστη από την χολή. Χολή είναι υγρό το οποίο παράγεται στο ήπαρ και με τα λεγόμενα χολαγγεία  του ήπατος συγκεντρώνεται στη χοληδόχο κύστη.  Δηλαδή όπως το δηλώνει και το όνομά της, η χοληδόχος κύστη δέχεται και αποθηκεύει την χολή, που έχει παραχθεί στο ήπαρ (συκώτι ).Αυτή λοιπόν η αποθήκη, η χοληδόχος κύστη, είναι κολλημένη στην κάτω επιφάνεια του ήπατος και επικοινωνεί με ένα μεγάλο χολαγγείο , τον χοληδόχο πόρο , μέσω ενός μικρότερου αγωγού που αποτελεί συνέχεια της χοληδόχου κύστης και λέγεται κυστικός πόρος. Η κύρια αποστολή της χοληδόχου κύστης είναι η πέψη των λιπών που λαμβάνονται με την τροφή. Έτσι η παρουσία τροφής στο ανώτερο πεπτικό σύστημα οδηγεί σε σύσπαση την χοληδόχο κύστη,  με αποτέλεσμα να αδειάσει την χολή που περιέχει δια του κυστικού πόρου και του χοληδόχου πόρου στο δωδεκαδάκτυλο,  που είναι η αρχή του εντερικού σωλήνα.Η εγχείρηση της εκτομής, της αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης , λέγεται χολοκυστεκτομή και γίνεται από αρκετά χρόνια πλέον με την λαπαροσκοπική τεχνική.  Σπάνια μπορεί να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και τότε χρησιμοποιούμε την παλαιότερη ανοικτή τεχνική, δηλαδή με τομή, άνοιγμα, του κοιλιακού τοιχώματος.Επιδεικνύονται και επεξηγούνται οι χρόνοι της χειρουργικής επέμβασης  για την αφαίρεση – εκτομή της χοληδόχου κύστεως, δηλαδή της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.Επιλέξατε με κλικ εδώ> Επεξήγηση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για να παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον βίντεο.